Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Lokalizacja punktów

Na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych.

Pierwszy z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Sursum Corda”. Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej od wtorku 5 lutego 2019 r. został przeniesiony z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. F. Czajkowskiego 49 na parter budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4.